ἀπαγγελλομένων


ἀπαγγελλομένων
ἀπαγγέλλω
bring tidings
aor part mid fem gen pl
ἀπαγγέλλω
bring tidings
aor part mid masc/neut gen pl
ἀπαγγέλλω
bring tidings
pres part mp fem gen pl
ἀπαγγέλλω
bring tidings
pres part mp masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.